Menu
Aktivity ČSZV

Stanoviska, vyjádření, sdělení a události pořádané ČSZV

Značku je třeba budovat a chránit

Úvaha pana Jiřího Mikeše, bývalého ředitele Asociace komunikačních agentur a hostujícího profesora Vysoké škole ekonomické, k významu budování značky a možné škodlivosti srovnávací reklamy.

Stáhnout
10. 8. 2022
pdf

Káva

Výrobci kávových výrobků při ČSZV založili platformu pro podporu a ochranu zájmů kávového průmyslu a vzdělávání spotřebitelů a trhu. Současní členové platformy zvou další společnosti z oboru, aby se připojily.

Stáhnout
13. 7. 2022
pdf

Kosmetika

Členové Sekce pro kosmetiku podpořili dohodu kosmetického průmyslu o řešení znečištění plasty.

Stáhnout
3. 3. 2022
pdf

Češi a reklama 2022

Výzkum probíhá od roku 1993. Základní otázky zůstávají stejné. V poslední době se věnuje také vlivu společenské situace související s pandemií na vnímání reklamy.

Stáhnout
15. 2. 2022
pdf

Plant-based

ČSZV se připojilo ke společnému stanovisku aliance EAPF a platformy Bridge2Food k přechodu k zdravějším, výživnějším a udržitelnějším potravinám a spotřebitelským návykům v reakci na evropskou strategii From Farm to Fork.

11. 11. 2021

ČSZV jako člen A.I.S.E. se připojuje k informační kampani ECHA týkající se UFI - 16místných kódů umožňujících rychle zjistit nebezpečné složky daného chemického výrobku a tím usnadnit a zpřesnit lékařskou pomoc. Zpráva A.I.S.E.

9. 11. 2021

Stanovisko Evropské značkové asociace (AIM) k televiznímu dokumentu o ilegálních praktikách nadnárodních řetězců odvysílanému na TV ARTE “Hypermarkets: the fall of the empire”.

Stáhnout
2. 11. 2021
pdf

Personální změny v ČSZV

K 1. září 2021 se stal výkonným ředitelem Mgr. Lukáš Horák. Dosavadní ředitel JUDr. Jan Levora se sdružením spolupracuje na částečný úvazek. Na pozici manažerky nastoupila Michaela Hlavicová.

3. 9. 2021

Členkou představenstva ČSZV se 5. 8. 2021 stala paní Ani Beriashvili, generální ředitelka společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.

20. 8. 2021

Vyjádření ČSZV k výsledkům studie Danish Consumer Council - kosmetické přípravky

Stáhnout
27. 4. 2021
pdf

Vysvětlení ČSZV ke sdělení Komise "Pokyny k provádění nařízení (EU 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich užívání"

Stáhnout
17. 2. 2021
pdf

Stanovisko ČSZV k tzv. dvojí kvalitě

Stáhnout
3. 2. 2021
pdf

Nově vytvořená platforma výrobců potravin na rostlinném základě se shodla na základních principech výroby, distribuce a marketingu potravin na rostlinném základě - plant based - v České republice

Stáhnout
12. 11. 2020
pdf

Výrobci potravin na rostlinném základě (plant based) v České republice založili vlastní platformu

Stáhnout
12. 11. 2020
pdf

ČSZV podporuje stanovisko CICPEN (České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí) k Rámcové pozici ČR k návrhu směrnice o snížení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí

Stáhnout
3. 9. 2018
doc

Písemné vyjádření ČSZV k balíčku opatření na ochranu spotřebitelů „New Deal for Consumers“

Stáhnout
30. 4. 2018
jpg

Bezpečná domácnost – Prevence nežádoucích nehod způsobených chemickými přípravky v domácnostech

Stáhnout
9. 12. 2016
pdf

Vyjádření Českého sdružení pro značkové výrobky k televizní reportáži „Tajemství kosmetiky“ z pořadu internetové TV Stream „A-DOST“

Stáhnout
9. 11. 2015
pdf

Členské společnosti Podvýboru výrobců kojenecké výživy ČSZV dne 10. dubna 2014 podepsaly "Kodex chování Medical Detailing reprezentanta v ČR a SR".

Stáhnout
10. 4. 2014
pdf

Členské společnosti Podvýboru výrobců kojenecké výživy ČSZV dne 10. dubna 2014 podepsaly "Pravidla týkající se propagace a distribuce počáteční kojenecké výživy, která musí být respektována výrobci kojenecké výživy".

Stáhnout
10. 4. 2014
pdf

Vysvětlení k označování kosmetických přípravků údajem o datu minimální trvanlivosti

Stáhnout
31. 12. 2013
pdf

Dokument k projektu PREP-P3 (v angličtině)

Stáhnout
24. 7. 2013
pdf

Informace k projektu PREP-P3 (v angličtině)

Stáhnout
24. 7. 2013
pdf

Stanovisko Výboru ČSZV pro detergenty k měrným cenám detergentů

Stáhnout
24. 6. 2013
pdf

Společné písemné stanovisko 7 národních asociací výrobců, dovozců a distributorů značkového zboží k návrhu revize tabákové smernice - TPD. (v angličtině)

Stáhnout
25. 3. 2013
pdf

Hlavní zásady odpovědné reklamní a marketingové komunikace ČSZV pro kosmetické přípravky, schválené Sekcí ČSZV pro kosmetiku

Stáhnout
6. 12. 2012
pdf

Doplňující informace ČSZV k bezpečnosti barev na vlasy

Stáhnout
27. 3. 2012
pdf